Disable Preloader

Çocuklar için İngilizce Kursu

1430709303_117

2019-20 Öğretim Yılı Programlarımız:

    15 Şubat 2020 günü Değişik Seviyelerde Eğitimlerimiz Başlayacaktır...

  Erken yaşta İngilizce eğitiminin başlaması bu anlamda son derece önemlidir. Yurtdışında bu eğitimler anaokulu seviyesinde de başlamaktadır. Biliyorsunuz ki,Ülkemizde ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen dil eğitiminde karşılaşılan en büyük problemlerden biri , öğrencilerimizin özellikle ilköğretim 2. kademe ve lise döneminde hayatlarını etkileyecek ülke çapında yapılan sınavlara hazırlandıklarından  bu aşamada İngilizce eğitimine yeterli zamanı ayıramamaları ve dilsel gelişimlerinin sekteye uğramasıdır.

  Öte yandan, üniversite döneminde ciddi olarak İngilizce eğitimine başlandığında ,bu sefer de öğrenmeyi engelleyen ön yargıların ve dışsal algıların dil eğitimini zorlaştırdığı görürmektedir. Şöyle ki; 7 yaşında bir öğrencinin yabancı dil öğrenirken gösterdiği çabukluğu ilerleyen yaşlarda (örneğin; 20 li yaşlara gelince) yetişkin öğrencilerde aynı düzeyde göremiyoruz. Oysa, dil eğitimi, gelişmiş tüm ülkelerde ilköğretim çağlarında, öğrenci daha ergenliğe geçmeden tamamlanan bir öğrenim sürecidir. Özet olarak, İngilizce eğitimine  ne kadar  erken yaşta başlanırsa o derecede kolaylıkla başarı sağlanır.

 

    Early American English, Amerikan Kültür Yabancı Dil Okullarının , İlköğrenim yaşına gelmiş çocuklara İngilizce öğrenmeleri için uyguladığı eğlenceli , sosyal ve etkili eğitim programıdır.Dil Bilimci Prof. Rudolf De Cilia’nın araştırmalarına göre aksansız, düzgün ve birden fazla dil öğrenme yeteneğinin 12 yaşına kadar sürdüğü, bu yaşa kadar öğrenilen dillerin büyük oranda kalıcı olduğu saptanmıştır. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren birden fazla dil eğitimi verilmesinin, ileride çok dilli bir yetişkin olmasına büyük katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

     Yabancı bir dili öğrenmiş olan çocuklar, diğer kültürlere karşı kültürel çoğulculuk, açıklık ve takdir duygusu beslerler. Başka ülkelerde rahatça seyahat edebilme, yabancı dil edebiyatını, film ve müziklerini orijinal şekilleriyle görme ve dünyadaki kültürel farklılığı anlama imkanı kazanırlar. Kendini ifade etme kabiliyetleri gelişir. Kelime hazineleri genişler ve bunun yanında kendi ana dilini yeni alanlarda kullanma becerileri de artar.

 

YENİ SINIFLARIMIZ  2019-20 BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLAYACAK...!

 

yaz1

İngilizce’yi sıradan bir ders algısından çıkartarak;

Eğlenerek öğrenme temelinde oluşturduğumuz ders içerikleriyle,öğrencilerimize İngilizce’yi sevdirerek,okuldaki İngilizce başarılarını da arttırmalarına yardımcı olmaktayız.15 yaşından sonra İngilizce öğrenmenin çok daha zor ve daha fazla çaba gerektiriyor olduğunu düşünürsek,orta öğretim seviyesindeki bu öğrencilerimize temel İngilizce becerilerini edindirebilmek için uyguladığımız program yetişkinliklerinde büyük bir avantaja dönüşecektir.

Eğitim Programlarımız için;

0 264 777 10 82…

 juniortest

Share: